Umut.

Umut is het Turkse woord voor hoop. We hebben deze reis vier grote steden aangedaan waar we aan paar dagen verbleven; Ankara, Izmir, Eskisehir en Istanbul. In al deze steden hebben we met veel mensen kunnen spreken, en ook in al deze steden heeft de meerderheid van de bevolking dit voorjaar tegen het referendum gestemd dat heeft geleid tot een sterke concentratie van macht bij de zittende president Erdoğan.

Is de situatie op dit moment zonder hoop, nu het referendum krap aan tot deze staatsvorm heeft geleid? Neen, maar het is wel vaak onderwerp van gesprek. En wat ons als eerste opvalt is de nuance die in de meningen doorklinkt. Weliswaar deels ingegeven door gelatenheid, maar ook ingegeven door het zien van positieve ontwikkelingen. Het zwart wit denken in de Turkse politiek lijkt bij de bevolking wat te zijn afgenomen.
Umut, hoop, is er in elk geval bij velen yen aanzien van de uitslag van de landelijke verkiezingen, die in 2019 zullen plaatsvinden. Dan kan de kiezer weer naar de stembus, en velen verwachten dat een flink aantal ja-stemmers van het referendum zich nu wel even achter de oren zullen krabben alvorens weer hun steun uit te spreken aan de zittende president. Vooral het optreden van hem, gesterkt door de noodtoestand na de mislukte coup van 2016, is reden voor deze verwachting. Op onderstaande muur staat het geschreven: “Voor een nieuw begin is onze hoop op Nee gevestigd”.

Er is reden voor optimisme.   Maar  wat dan, wat betreft de stagnerende economie, de oplopende staatsschuld, de afname van de vrijheid van meningsuiting, het proberen op te heffen van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP, hoe zit het daar dan mee? We weten het, pessimisten hebben meestal gelijk, maar optimisten komen verder! Bijna 50% heeft tegen het referendum gestemd omdat ze waarden als vrijheid en democratie hoog achten. Dat geeft hoop. Die hoop kwam onlangs sterk tot uitdrukking in de Adalet Yürüyüşü, de mars voor gerechtigheid. Oppositieleider Kılıçdaroğlu van de CHP liep van Ankara naar Istanbul om iedereen te bewegen in actie te komen voor gerechtigheid. Deze mars is een groot succes geweest en een bindmiddel voor allen die verandering wensen.

Toch zijn er zaken die blijvend om aandacht vragen. De hongerstaking van Nuriye en Semih, die met deze staking niet alleen hun eigen werk weer terugvragen, maar ook symbool staan voor de meer dan 100.000 anderen, die zijn ontslagen op grond van vage vermoedens. Alleen aangeklaagd, vrijwel niemand nog veroordeeld. Velen zitten al wel gevangen, zonder enige vorm van proces. Op een muur treffen we dit beeld aan: Nuriye, die blijft lachen, met als ondertiteling “de mooiste vrouw van Turkije.”

Een ook hebben we deze week meegemaakt dat Kadir Gürsel, na bijna een jaar voorarrest, werd vrijgelaten. Het is niet tot een proces gekomen tegen deze journalist van de oppositiekrant Cumhuriyet. Zijn vrouw wachtte hem op, na bijna een jaar gevangenschap. Dat leverde dit mooie beeld op. Hopelijk staat Kadir Gürsel niet alleen, en volgt de vrijlating van de andere 150 vastgezette journalisten, die het waagden niet alleen het Erdoğan-evangelie te prediken, snel. Hieronder zie je hoe Kadirs vrijheid er uit ziet.

Er heerst onrust in de regerende AK partij van Erdoğan. Hun meerderheid brokkelt af, hun “gekochte” oppositiepartij, de MHP, ook. In een aan paniek grenzende reactie wordt nu de bezem door de partij gehaald en er sneuvelen kopstukken. Dit is een nieuwe ontwikkeling, voorheen werd alleen geprobeerd de oppositie te verzwakken, vandaag de dag wordt ook de eigen partij onderhanden  genomen. Met als laatste actie het ontslag van de burgemeester van Istanbul. Alles om te voorkomen dat de macht Erdoğan ontglipt, zoals verbeeld op deze muurtekening. ‘Erdogone, zo Allah het wil, met de zegen van Allah’.
De kat kijkt vriendelijk toe.

Umut, hoop. Waarom juis vandaag, op werelddierendag? Nou, Umut is ook de naam van de kleine Van kat die we sinds vandaag hebben en die met Holger meerijdt terug naar Deventer. Ze heeft deze naam omdat we zoveel hoop zien in Turkije, ondanks de tegenslagen in de ontwikkelingen die er zijn. En we hopen natuurlijk ook dat Umut een lieve speelkameraad wordt voor onze Kismet, die we verleden jaar hebben meegenomen, zodat Yota niet meer door laatstgenoemde wordt lastig gevallen…

Hoop is van alle tijden. We sluiten ons blog van deze vakantie af met de laatste regels van een gedicht van Nazım Hikmet, die de kinderen hoop toedicht.

Geloof dat we mooie dagen zullen zien kinderen,
We zullen zonnige dagen zien.
Kinderen, we gaan met motorboten door de blauwe zee varen,
We gaan varen door het verlichte blauw….”

Oorlog zonder woorden.

Vandaag wordt het duidelijk hoe waar een spreuk is die we gisteren lezen op een muur, tijdens een van onze vele wandelingen door achterafstraatjes van diverse wijken in Istanbul.

Want voor mensen die een oorlog overleven, blijven hevige trauma’s altijd deel uit maken van hun verdere leven en maken die de oorlog voor hen oneindig.
Erkan Özgen maakt dit eens en te meer duidelijk met zijn slechts vier minuten durende, maar desalniettemin zeer indringende video ‘Wonderland’.

Özgen, geboren in Mardin en woonachtig in Diyarbakır staat erom bekend universele maatschappelijke kwesties als onderwerp voor zijn werk te kiezen, zoals veranderende sociale structuren, emigratie, oorlog en geweld, wat hij op verhalende wijze uitbeeldt.
Zo ook in deze video, die we zien in Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, als onderdeel van de 15. Istanbul Bienali.
Dit schoolgebouw sluit in 2007 zijn deuren, maar is voor de buurt nog altijd een belangrijk centrum voor kennis en educatie. In het kader van de biënnale is er werk van 15 kunstenaars te zien, verspreid over vier verdiepingen.
In het blog beperken we ons tot de video van Erkan Özgen.

Muhammad, een dove jongen en zoon uit een familie, die voor de Syrische olie-industrie werkt, vlucht met zijn ouders en vijf broers en zussen uit het Noord-Syrische stadje Kobani over de Turkse grens nabij Diyarbakır. Op zijn eigen manier vertelt Muhammad aan Erkan Özgen over de ontberingen tijdens de oorlog en over de IS-milities die zijn buren en zes van zijn eigen neven vermoorden. Vooral begin 2015 heeft Kobani ernstig te lijden van IS die op dat moment de stad in handen heeft. In maart 2015 wordt het stadje heroverd, maar veel leed is dan al geschied.
Op zijn eigen manier vertelt Muhammad aan Erkan Özgen over de ontberingen tijdens de oorlog en over de gruwelijkheden die IS-milities plegen.

In niet mis te verstane gebaren vertelt Muhammad dat er lange tijd geen water is en ernstig voedseltekort heerst in de stad.
Maar het geweld waar hij getuige van is geweest, komt veel meer binnen en houdt je aan het videoscherm gekluisterd. Meerdere malen bekijken we dan ook de video-opname.

Aan het einde van de video toont Muhammad hoe zijn neven onthoofd worden en hun ogen worden uitgestoken.
Beelden waarvan je zeker weet dat deze knul ze nooit meer uit zijn hoofd krijgt, welke therapie hij ook ondergaat.

Later komen we onderstaande muurschildering tegen met de wel heel toepasselijke vraag ‘WHY’ naast de afbeelding van een aan zijn hoofd gewonde jongen, van dezelfde leeftijd als de Syrische Muhammad.
In het licht van ‘een goede buur’, heb ik wel zo mijn twijfels als het om de aanwezigheid van Syrische vluchtelingen in Turkije gaat.
We horen weinig positieve geluiden als dit onderwerp ter sprake komt en het woord terroristen valt regelmatig in dit verband.
Zo zie je, buren zijn betekent niet automatisch dat je als bezoeker of logé van harte welkom bent.

Wat graffiti, muurschilderingen en leuzen betreft, is Turkije, en dan met name Istanbul, momenteel een waar openluchtmuseum.
Politieke issues als vrouwenemancipatie, de oorlog in Syrië, de vluchtelingenstroom, LGBT de ontslaggolf onder ambtenaren, journalisten, leerkrachten en politici komen op muren uitvoerig aan de orde.

Het is duidelijk dat de mening in Turkije gericht op een rechtvaardige samenleving zich niet laat onderdrukken!

De schilder zonder penseel.

In Kadıköy belanden we bij de sahaflar, de tweedehands boekenverkopers. Ze hebben zich geconcentreerd in een kleine winkelgalerij, wat weer onderdeel is van een groter complex. Aan het eind van deze doodlopende galerij is een klein winkeltje en de bejaarde eigenaar lokt ons naar binnen met een vriendelijke glimlach en een uitnodigend gebaar. Het is Metin Akarslan, een naam die ons dan nog niets zegt. Hij verkoopt kunst, geen boeken.

Metin is in 1939 geboren in Istanbul. Zijn vader is hat artiest. Hat is de kalligrafiekunst van het Osmaanse schrift. In bepaalde werken van Metin komt de hat terug, als eerbetoon aan zijn vader. Metin: “Ik kan het niveau van mijn vader nooit evenaren, maar ik vind er wel inspiratie in.”

Metin drinkt in zijn leven geruime tijd teveel , met als gevolg dat zijn handen zo trillen dat hij niet meer met een penseel overweg kan. Noodgedwongen legt hij de schilderskwast naast zich neer. Maar na een kleine vijftien jaar, het is dan 1992, is hij van zijn drankprobleem af. Echter, zijn handen blijven te zwak om het penseel te hanteren. Hij schildert wel weer, maar nu met zijn handen en vingers. Een overwinning met beperkingen, maar hij is erg blij dat hij deze donkere periode achter zich heeft gelaten en weer kan werken. Uiteindelijk leidt deze geschiedenis tot zijn bijnaam ‘fırçasız ressam, de schilder zonder penseel.

Zijn werk is volgens Metin te karakteriseren als modernistisch met kubistische invloeden. De kracht van Metin is zijn kleurgebruik; hij toont ons veel van zijn werk en steeds zijn we verrast door de harmonieuze combinaties van de kleuren.

Achter in het winkeltje van Metin bevindt zich een keukentje, waar hij naar toe gaat om thee voor ons te zetten. De keukendeur is al een kunstwerk op zich. Op de ene zijde een schilderij, op de andere een citaat. Er staat dat de zich in het pand bevindende werken voor het plezier en het kunstgevoel van de bezoeker zijn gemaakt, maar dat de bezoeker zelf zeker geen autoriteit is.

Metin is er trots op dat hij 47 solo-exposities heeft gehad, waarvan ruim de helft in het buitenland, voornamelijk in Europa, de Verenigde Staten en Canada. Zijn ogen glimmen als hij ons een mail van Saatchi en Saatchi laat zien met hierin de bevestiging dat zijn werken zijn opgenomen in hun online kunstcatalogus. Metin praat vol passie over zijn vak en gebruikt voor elke uitleg of toelichting een voorbeeld uit eigen werk. Hij weet feilloos welk schilderij zich waar bevindt en wij geven hem alle ruimte door er bij te gaan zitten en ons graag de les door hem te laten lezen.

Metin laat zich inspireren door artiesten die hem raken, zoals Kandinsky, Mirò en Klimt.

Maar ook zijn levenservaring, zijn historisch en cultureel besef en de actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen spelen een duidelijke rol in zijn oeuvre. Uit de schilderijen die hij ons laat zien, springen er enkele uit die ons raken. Ook al verschillen onze smaken, we vinden beiden dit schilderij erg mooi en goed passen bij het politieke Turkije anno 2017.

Aan de onderkant van het doek zien we een overleden persoon. In het midden van het schilderij staat een ladder in de rode gloed van het vagevuur, op weg naar het donkere, de onzekere toekomst. Linksboven is een envelop geplakt, gericht aan een ‘bewoner’ van de gevangenis. Niemand in het bijzonder.
Er staat ‘görülmüştür’ op, wat inhoudt dat de brief de gevangenis-censor is gepasseerd en door hem toelaatbaar wordt geacht. Met deze envelop geeft hij aan dat voor de vele Turkse gevangenen de toekomst verre van zeker is. Het is zijn expressie van kritiek op huidige ontwikkelingen in Turkije, waar tienduizenden personen zijn vastgezet zonder vorm van proces. Kafka in Turkije. We kopen dit schilderij van Metin en dat is reden voor hem om zijn pet op te zetten. Dit is zijn gewoonte als een van zijn doeken de winkel verlaat.

Als we opstaan om te vertrekken, vraagt Metin geheel conform Turks gebruik aan mij of hij Lia een cadeau mag geven. Ik stem toe en hij laat Lia kiezen uit een serie zwart-wit tekeningen. Deze zijn gemaakt door papier, dat met as van verbrande kranten zwart is gemaakt, met een kopspeld te bewerken. Het aangebrachte zwart wordt als het ware weggekrast en daarna wordt het resultaat gefixeerd.

Deze techniek heeft hij als kind al gezien, toen het nog volop in gebruik was. Inmiddels is het echter een zo goed als vergeten kunstvorm. Het heeft Metin jaren gekost om deze manier van werken onder de knie te krijgen en hij is er trots op dat het hem, met vallen en opstaan, gelukt is. Het werk dat hij ons schenkt is gebaseerd op een schilderij van hem, wat hij er onmiddellijk bij pakt.

Deze vorm van kopspeld tekenen valt ook de kunstacademie van Istanbul op. Hij vertelt ons dat hij de techniek onlangs heeft overgedragen op vijftig kunststudenten, studerend aan deze academie. Hij is blij dat de techniek daardoor weer tot leven komt. Zijn kopspeld tekeningen, zo vertelt hij, vinden grote aftrek bij Japanners. Maar ook wij zijn er heel blij mee. Met een hoofd vol lieve en inspirerende herinneringen en met twee van zijn werken onder de arm nemen we afscheid van hem. We zullen hem zeker weer bezoeken tijdens onze toekomstige bezoeken aan Istanbul!

Sprekende en veelzeggende beelden.

De 15e İstanbul Bienali stelt de vraag wat een buur tot een goede buur maakt in een wereld die wordt geteisterd door oorlog, onderdrukking en verdeeldheid.
Vandaag gaan we opnieuw op zoek naar antwoorden op deze vraag..
Zestien kunstenaars hebben hun werk te kijk gezet op de bovenste drie verdiepingen van het Pera Müzesi, dat dicht bij de İstiklal Caddesi gelegen is.
Zij proberen, net als de overige veertig op de vijf andere locaties, te onthullen hoe moeilijk het is een goede buur te vinden in de wereld van vandaag die geplaagd wordt door oorlog, vernietiging, repressie, vervuiling, immigratie en totalitaire regimes.

Eén van hen is de Belgische Berlinde de Bruyckere, die opgroeit in de volksbuurt Muide in Gent. In deze stad volgt zij de opleiding monumentale kunsten aan het Sint-Lucas. Terugkerende thema’s zijn kwetsbaarheid, vergankelijkheid en eenzaamheid.

Het beeld dat we vandaag van haar op de İstanbul Bienali zien, is ‘Spreken’. De sculpturen zijn levensgrote figuren waarvan armen en benen te zien zijn. Het verdere lichaam gaat schuil onder dekens, die een soort van tweede huid vormen. In feite is kleding de eerste vorm van architectuur. Voordat men huizen bouwt, wikkelen de vroegere nomadische volkeren zich immers in pelzen en huiden, om zich zo warm te houden en te beschermen. Nog altijd zijn een van de eerste basisbehoeften voor op de vlucht geslagen mensen in een oorlog of voor slachtoffers na een natuurramp, dekens.

Het werk straalt de dualiteit van bescherming en verstikking, geborgenheid en benauwdheid, veiligheid en verwarring, leven en dood uit. De dekens verwijzen naar de geborgenheid van de kindertijd, maar tegelijk ook naar actuele beelden van de  vluchtelingenkampen. Deze dekenvrouwen verbeelden de naakte rechtelozen, die zich met een deken wanhopig trachten te verbergen tegen vreemde ogen, de blikken van de medemens en tegen natuurelementen.
Tegelijkertijd benaderen zij elkaar om zo, als lotgenoten, steun te zoeken tegen de blik van de medemens en tegen de natuurelementen.
Terwijl ik dit blog schrijf, heb ik nog geen flauw vermoeden dat we de volgende dag onderstaand beeld treffen.
Triest én levensecht!

Een heel sterk antwoord op de vraag is het werk ‘Crowd Fade’van de Marokkaanse Latifa Echekhch. Dit zien we twee dagen eerder in İstanbul Modern, maar het is té indrukwekkend om onvermeld te laten.
Haar installatie bestaat uit enorme fresco’s, aangebracht op twee tegenover elkaar staande muren waarvan de oppervlakten, waar de schilderingen op aangebracht zijn, in ernstige mate afbladderen. Een grote hoeveelheid verfschilfers liggen op de gronden ook de muren zelf lijken af te brokkelen.

Rebellie en ongehoorzaamheid staan hoog in het vaandel bij deze kunstenaar. Met werk ‘Crowd Fade’ vraagt ze aandacht voor de afbraak van idealen zoals democratie, vrijheid van meningsuiting, het recht om te protesteren en politieke vooruitgang. Ook is het werk een verwijzing naar de Gezi-Park protesten in İstanbul. Hoewel de gidsen die rondleiden beweren dat het hier om het Midan Tahrir in Caïro gaat, legt de catalogus behorend bij de biënnale wel degelijk de link naar het Gezi-Park.
Maar wat maakt het uit, de protesten worden immers op dezelfde wijze uit elkaar geslagen, deelnemers worden opgepakt en in beide landen lijkt de democratie verder weg dan ooit.
Wat dat betreft kan het symbool staan voor elk land en elke stad waar protest en demonstraties ongewenst zijn en men de oren moet laten hangen naar de ‘grote’ leider van dat betreffende land. Ik vind het in ieder geval een aangrijpend werk, zeker ook omdat de afgebeelde figuren allemaal jongeren zijn, die zoveel inzet tonen en risico nemen om hun idealen te verwezenlijken.

Terug naar Pera Müzesi. Hier raak ik erg gefascineerd door de bijna 4 minuten durende video ‘Life Track’ van Georgiër Vajiko Chachkhania.
Het filmpje begint met de buitenkant van een raamkozijn. Ik hoor het koeren van duiven en de vensterruiten weerspiegelen de groene tinten van een tuin en.
Links komt een man de kamer ingelopen en neemt plaats voor het rechterraam. Zijn doordringende blik is direct op me gericht en het voelt alsof hij me geen moment uit het oog verliest. Knipperen met zijn ogen doet hij niet. Hij betovert je.

Na een tijdje verlaat de man het venster in de richting vanwaar hij enkele minuten daarvoor gekomen is.
In die paar minuten vraag ik me veel af. Is de man ziek en is hij terminaal, is hij psychiatrisch patiënt en is hij opgenomen in een kliniek of is hij in zijn eigen huis en is hij een persoon die gewoon je buurman zou kunnen zijn. En als het laatste het geval is, hoe zou ik dat vinden?  Zou ik me unheimisch voelen, nieuwsgierig, angstig of solidair? En hoe zouden andere buurtbewoners over deze buurman denken?

Allemaal overwegingen die goed passen in het thema van deze biënnale. Wanneer is iemand een goede buur? Misschien is het beter mezelf af te vragen: wanneer ben ík een goede buur?

Bomen in de stad.

De grote steden Ankara en Istanbul liggen vijftig jaar geleden volledig ingesloten door bossen. Maar de grote en gestage bevolkingsgroei leidt tot een fanatieke kap van bomen om zo ruimte te maken voor woningen en infrastructuur. Vooral in Istanbul is dit merkbaar. De bebossing neemt daar nog altijd spectaculair af.

In 2013 besluit de gemeente Istanbul toestemming te geven om het Gezi Park nabij het centrale Taksim plein te sluiten en hier een shopping mall te bouwen. Hoewel het Gezi Park zeker niet het mooiste park in Istanbul is, komt de bevolking in protest. Door de brute wijze waarop de politie de orders volgt om het protest in de kiem te smoren, escaleren de Gezi protesten.

Een groot deel van Istanbul protesteert al gauw niet meer enkel tegen het verdwijnen van het Gezi park maar ook tegen de macht van projectontwikkelaars, tegen de onderdrukking van een tegen de overheid gerichte mening en tegen het bewind van Erdoğan.
De burgemeester van Istanbul, Kadir Topbaş, sinds de verkiezingen van 2004 in functie, heeft zijn les wel geleerd van de Gezi Park protesten. Hij gebruikt zijn veto na Gezi vijfmaal om tamelijk ingrijpende bouwplannen in zijn stad af te wijzen en dat neemt Erdoğan hem niet in dank af. De steun  van de president voor de burgemeester is al tanende en neemt helemaal af wanneer  Istanbul het afgelopen voorjaar in meerderheid tegen het grondwetreferendum stemt. Een belediging voor hem die in deze stad opgroeit en jarenlang burgemeester is.
Een week geleden wordt Kadir Topbaş gedwongen “vrijwillig” af te treden.

De burgemeester van Ankara, Melih Gökçek, leert eveneens zijn les uit de Gezi Park protesten. Hij onderhandelt al meer dan zes jaar met de meest gerespecteerde universiteit van Turkije, de Midden-Oosten Technische Universiteit, om een stuk grondgebied van hen te verwerven voor de aanleg van een ringweg rond de stad. De universiteit weigert, want het is bosgebied behorende tot de campus.
Maar nadat Erdoğan begin dit jaar de druk opvoert, gaat men overstag. De burgemeester laat vervolgens afgelopen mei in één nacht een strook van 4.5 kilometer bomen kappen, onaangekondigd bij de bevolking zodat deze niet kan protesteren. Trots benoemt hij achteraf op Twitter deze actie een teken van zijn grote daadkracht. Overigens twittert Melih Gökçek wel vaker op deze Trumpiaanse wijze. Zo twittert hij ook dat de recente aardbevingen in Turkije het werk  zijn van Turkije’s huidige nummer één vijand en coupverdachte Fethullah Gülen. Het is maar dat je het (t)weet.

Voor de Istanbul Biënnale van dit jaar is de Turkse artiest Alper Aydın ook uitgenodigd een werk te maken en hij neemt deze uitnodiging met beide handen aan. Van Alper Aydın is bekend dat hij een man van weinig woorden is. Hij geeft er de voorkeur aan zijn inzichten en meningen weer te geven in de vorm van beelden.

In Istanbul Modern, een van de musea voor moderne kunst in Istanbul, maakt hij de installatie D8M. We zien de grijper van een bulldozer die een grote berg takken opschept. Het zijn takken van gekapte bomen uit een kwetsbaar en omstreden kapgebied, en wel de bouwplaats van het nieuwe mega-vliegveld van Istanbul.

Op deze wijze geeft Alper Aydın zijn visie op de zeer recente ontwikkelingen weer. In de detailopname zien we het wapen van de projectontwikkelaars, de grijper van de bulldozer. Deze kan immers meedogenloos ruïneren en verwijderen, waardoor waardevolle natuur en historie verdwijnt. Projectontwikkelaars die grote opdrachten verwerven zijn vaak actief in het netwerk rond de machthebbers in Ankara. Zo ontstaat een netwerk van politiek en bedrijven waartussen steeds moeilijker scheidslijnen te trekken zijn.

Beelden, geen woorden, zijn het uitgangspunt van Alper Aydın.
Kunst is politiek, politiek is kunst.
De zorg om de ontgroening van de steden en over de bijna onbeteugelde macht van projectontwikkelaars is groot en die zorg is hard nodig.
Alper Aydın verbeeldt dit op niet mis te verstane wijze.

iyi bir komşu – een goede buur

Eén van de redenen dat we op deze reis ruim een week in Istanbul verblijven, is de Istanbul Biënnale die dit najaar voor de 15de maal gehouden wordt.
Het IKSV, een stedelijk fonds voor kunst en cultuur geeft deze keer samen met het kunstenaarsduo Elmgreen & Dragset deze 2-jaarlijkse happening vorm onder de naam ‘iyi bir komşu’, wat in het Nederlands zo veel als ‘een goede buur’ betekent.

De organisatie heeft zes vragen geformuleerd, die samen de context vormen van de Biënnale. Vragen die overigens interessant genoeg zijn om zelf over na te denken.

  • Leeft een goede buur net zoals als jij?
  • Laat een goede buur je met rust?
  • Is een goede buur iemand die je zelden of nooit ziet?
  • Is een goede buur iemand waarvan je niets te vrezen hebt?
  • Is een goed buur te veel gevraagd?
  • Is een goede buur afkomstig uit een buurland?

Zes op loopafstand van elkaar verwijderde locaties zijn tijdelijk in beslag genomen door het werk van 56 kunstenaars uit 32 landen. Istanbul Modern en het Pera Müzesi zijn ons bekend, de overige vier kennen we niet waardoor we weer op plekken komen waar we nog nooit eerder geweest zijn!
Eén van deze nieuwe plekken is ARK Kültür, vlakbij Istanbul Modern, maar veel hoger gelegen waardoor je een fantastisch uitzicht hebt over de Bosporus.

In het verleden heeft dit in Bauhausstijl opgetrokken pand altijd gefunctioneerd als woonhuis en in de jaren ’70 en ’80 verbouwt de bewoner van dat moment het ingrijpend.
In 2008 laat de huidige eigenaar, de architect Gülfem Köşeoğlu, het pand volledig terug te brengen in de oorspronkelijke staat en zij vormt het vervolgens om tot een tentoonstellings- en cultuurruimte.

Het hier te bekijken werk van de van oorsprong Egyptische Mahmoud Khaled met de titel ‘Proposal for a House Museum of the Unknown Crying Man’, is geïnspireerd door de volgende waargebeurde gebeurtenis.

In 2001 doet zich in Egypte een incident voor waarbij 52 mannen worden gearresteerd die aan boord zijn van de Queen Boat, een dan populaire, op de Nijl drijvende ontmoetingsplek voor westerse en Egyptische homoseksuelen uit de hogere middenklasse.
Ze worden allen gevangen genomen, gemarteld en zijn maandenlang onderwerp van hoon en spot in de media. Dit alles brengt hen ernstige psychische en lichamelijke schade toe in hun verdere leven.
Als zij na maanden in de rechtbank moeten verschijnen, bedekken zij hun hoofd met een witte doek om zo hun anonimiteit te waarborgen.
Echter, op een door een persfotograaf gepubliceerde foto is het gezicht van een van de mannen deels zichtbaar en het is voor iedereen duidelijk dat hij huilt.
Dit krachtige beeld wordt een iconische foto binnen de Egyptische gay-gemeenschap en staat vanaf dan symbool voor het lichamelijk en geestelijk lijden van de homoseksuele Egyptenaar.

Mahmoud Khaled wekt met zijn installatie de suggestie dat het ARK Kültürpand voor enkele jaren het woonhuis is van deze Onbekende Huilende Man, weggevlucht uit Egypte om zijn veroordeling daar te ontlopen.
De buren weten naderhand niet meer over hem te vertellen dan dat het een beschaafde, zonderlinge man is, die met niemand contact maakt. Hij woont alleen, krijgt nooit bezoek en twee maal daags doucht hij zeven minuten. Dit laatste weet men doordat de badkamer voorzien is van een doorzichtig glazen dak. Er liggen regelmatig half afgemaakte schilderijen bij het vuilnis dus men gaat er vanuit dat hij schildert. Verder klinkt er enkele minuten per dag pianomuziek uit de woning.
Op een dag vertrekt de Onbekende Huilende Man en keert niet meer terug. Waar hij gebleven is weet niemand.

We krijgen door middel van een audiotour een rondleiding door het huis.
We komen binnen in de hal waar een spiegel is met daarin de altijd aanwezige reflectie van de Onbekende Huilende Man, door  hemzelf gemaakt. Dit is de enige manier hoe hij zichzelf nog kan zien na wat hem is aangedaan uit naam van de Egyptische overheid en de zogenaamde rechtstaat.

De zitkamer aan de linkerkant is ingericht naar de stijl zoals in Atatürks Marine Mansion in Florya, wat hij kort na zijn aankomst in Istanbul bezoekt. In deze sfeer wil de Onbekende Huilende Man ook wonen……
In de aangrenzende eetkamer is de tafel gedekt voor één maar met een tweede aangeschoven stoel, zodat de eventueel plotseling binnenvallende gast, zijn geliefde die hij zo mist, altijd kan aanschuiven.

Op de bodem van het bord is het bekende huilende jongenskopje van Giovanni Bragolin te zien, een schilderij dat hij als kind onder ogen krijgt en grote indruk op hem maakt.
Hoewel hij alleen woont en nooit gasten ontvangt, maakt hij een compleet servies met deze afbeelding.

Boven de buffetkast hangt een door de Onbekende Huilende Man zelf geschilderd doek met daarop een stilleven, wat de vergankelijkheid symboliseert. Maar ook hoop, doordat hij het nooit voltooit.

De piano is het eerste meubelstuk dat het huis binnenkomt, als de Onbekende Huilende Man het betrekt. Op de piano zijn diverse studies van Bragolins huilende jongetje te zien.

Op de eerste verdieping bevindt zich de lees- annex slaapkamer. Op de divan, alleen door de Onbekende Huilende Man gebruikt om te lezen, ligt nu een kat zich heerlijk te wassen. Op het bureautje ligt, als een statement, een homo-erotisch boek. In het Arabisch.

Aan de wand boven het hoofdeinde van het tweepersoonsbed hangen twee metalen schalen die de ideale en eeuwige liefde verbeelden. De weerspiegeling van de goudkleur en de regenboogkleuren spreken eigenlijk wel voor zich.

Op de overloop horen we zachtjes het favoriete lied van de Onbekende Huilende Man, ‘Ne Me Quitte Pas’ van Jacques Brel. Aan de wand hangt een zwarte leren jas, gedragen door de politieagenten die hem en zijn vrienden in 2001 arresteren. Hij draagt de jas nooit, hij hangt daar opdat hij nooit zal vergeten.
Alles in deze woning ademt een gevoel van heimwee, pijn en verlangen. Sinds de Onbekende Huilende Man met de noorderzon is vertrokken, wacht het huis op zijn terugkomst. Het is nog altijd in dezelfde staat waarin het achtergelaten is door hem, die al de jaren dat hij er woont zó verlangt naar zijn grote liefde, waarvan hij diep in zijn hart weet dat ze elkaar nooit meer zullen zien.

Wanneer we onze headphones van de audiotour weer inleveren, staan we nog wat beduusd in een kleine museumwinkel met t-shirts en kaarten die niet te koop zijn. Zo blijft alles binnenshuis, waar het hoort. Wel mogen we ieder een kartonnen bekertje meenemen die we zorgvuldig in onze tas opbergen. Het voelt als een cadeautje van de Onbekende Huilende Man zelf als dank voor het bezoek wat we hem gebracht hebben.


Al met al is het een indringende en ontroerende ervaring en na afloop van de rondleiding hebben we het gevoel dat de Onbekende Huilende Man, vertegenwoordiger van een groep die nog altijd in veel landen vervolgd, onderdrukt, gestigmatiseerd en veroordeeld wordt, onder onze huid en in ons hart is gekropen.

Kunst is politiek, politiek is kunst.

Hoe is het mogelijk! Ai Wei Wei, de Chinese kunstenaar, politiek activist en filosoof, heeft voor het eerst een solo-expositie in Turkije, een land waar menig Turkse kunstenaar, politiek activist en filosoof het erg moeilijk heeft. Als ik dit enkele maanden terug in de krant lees, kan ik het nauwelijks geloven.

Maar met steun van de Akbank presenteert het Sabanci Museum in Istanbul sinds 12 september een zeer uitgebreide soslotentoonstelling met als titel ‘Ai Weiwei Porselene Diar’, oftewel ‘Ai Weiwei On Porcelain’.

Ai Weiwei staat bekend om zijn kritiek op de sociale en culturele veranderingen in zijn land, de mensenrechtensituatie, de economische uitbuiting en op de milieuvervuiling.
Hij verbindt dikwijls de traditionele Chinese cultuur met zijn eigen beeldtaal.

Sabanci Museum toont ruim 100 werken, grotendeels bestaand uit door Ai Weiwei en zijn team ambachtelijk vervaardigd porselein, waarvan er een aantal een behangetje van Weiwei’s hand als achtergrond heeft.
Het is een indrukwekkende expositie, de moeite waard om in ons blog aandacht aan te schenken.
Dat wat ons het meest raakt, beschrijf ik hier kort.

Ai Weiwei en Lego, dat is de laatste paar jaar wel een ding. In 2015 is Weiwei van plan om in Australië met Lego een kunstwerk te maken met reusachtige portretten van internationale politieke dissidenten. Hij bestelt daarvoor een enorme hoeveelheid Legosteentjes, maar de Deense fabrikant wil de blokjes niet leveren omdat hij het gebruik van deze steentjes voor politieke doeleinden niet toestaat.
Ai Weiwei beschuldigt Lego van censuur en begint meteen een campagne met behulp van social media, waar hij fervent gebruiker van is en opent in diverse steden verzamelpunten voor Lego. Vanuit de hele wereld stromen de blokjes binnen en bovendien bereikt hij ook zijn andere doel. Lego vraagt sinds kort niet meer aan de klanten waar zij de bestelling voor gebruiken, maar levert gewoon.

Ook voor het kunstwerk “Dropping a Han Dynasty Urn” dat in het Sabanci te zien is, gebruikt Weiwei Lego-steentjes om zichzelf driemaal uit te beelden, terwijl hij een Han vaas op een quasi nonchalante wijze laat vallen op de grond. Het is een bewerking van de fotoserie uit 1995, gemaakt terwijl hij daadwerkelijk een kostbare, eeuwenoude vaas uit zijn handen laat vallen, om zo een statement te maken over de manier waarop de overheid omgaat met de eigen culturele tradities.

Het behang op de achtergrond hoort bij een ander werk, te zien in dezelfde ruimte en getiteld “Odyssey”, naar het bekende werk van Homerus.
Met dit werk reflecteert Ai Weiwei op de zich herhalende geschiedenis door middel van een nieuwe serie porseleinen borden en vazen.
Hij maakt een vergelijking tussen de reis van Odyssey en de huidige vluchtelingencrisis in de wereld.

Hij gebruikt zes thema’s om dit uit te leggen, namelijk oorlog, ruïnes, de reis, de overtocht op zee, vluchtelingenkampen en demonstraties.
Deze geven de trauma’s weer die de toestand van vluchtelingen zo kenmerken.
Met het zwart-witte behang plaatst hij deze thema’s in een historische context door te refereren aan vroegere Griekse en Egyptische tekeningen en aardewerk. Zo op het oog lijken de afbeeldingen op de blauw-witte porseleinen borden en tot zuilen gestapelde vazen op die, welke we kennen van het oud Chinees porselein. Maar als je goed kijkt blijkt het om bovengenoemde thema’s te gaan. Een zeer confronterend kunstwerk, dat speciaal voor deze tentoonstelling in Istanbul is gemaakt!

Veel fleuriger en kleuriger lijken “The Flowers for Freedom”, óók voorzien van achtergrondbehang. Dit werk refereert aan de periode van 600 dagen dat Ai Weiwei geen reisdocument meer heeft.

Elke dag plaatst hij verse bloemen in een mand aan zijn fietsstuur buiten bij zijn studio in Bejing, als vredig protest tegen deze situatie. Als hij zijn paspoort terugkrijgt stopt hij met dit ritueel.

Op het behang zijn alle boeketten voorzien van een datum en jaartal. Niet alle 600 data zijn vermeld, maar de drie die voor ons van belang zijn, vinden we en zetten we op de gevoelige plaat.

Een enorm wit porseleinen bloementapijt siert de grond. Rozen en lotusbloemen springen het meest in het oog. Door de witte kleur komt het over als een vredig, breekbaar tafereel.

En dan nog “Shanghai Sudio”. Begin 2008 vraagt het districtsbestuur aan Ai Weiwei een studio te bouwen in Malu, als onderdeel van de overheidsinspanningen om cultuur te bevorderen. In augustus 2010 is de bouw voltooid en in oktober van dat jaar verklaart de overheid in Shanghai de studio illegaal. Men besluit over te gaan tot sloop van het complex. Als antwoord daarop kondigt Ai Weiwei een rivierkrabfeest aan. Op 7 november 2010 wordt Weiwei onder huisarrest geplaatst in Bejing, terwijl honderden aanhangers het rivierkrabfeest vieren. Op 11 januari 2011 wordt de Shanhai Studio gesloopt.
De grote hoeveelheid porseleinen krabben is misschien wel de beste reactie die Weiwei kan geven op een overheid die zo frustrerend en destructief te werk gaat.

Naast deze en andere bekende werken zoals de zonnebloempitten, de Chinese vazen bewerkt met lakverf, de enorme meloenen en olievlekken is er nog veel meer van Ai Weiwei te bewonderen.

Ai Weiwei ziet kunst niet alleen als een esthetische activiteit maar ook als een gelegenheid om nieuwe actuele vragen te stellen als reactie op de gebeurtenissen in het huidig dagelijks leven.
Met deze tentoonstelling in Istanbul slaagt hij daar volgens ons bijzonder goed in!

Aan een zijden draadje.

Het is inmiddels zo’n 4700 jaar geleden. Zittend met een beker thee onder de moerbeiboom in een van de paleistuinen, valt een zijderups in een cocon uit de boom in haar beker. Bij het verwijderen van de cocon uit de thee ontdekt zij, de vrouw van de Gele Keizer van China, de fijne zijden draad en begint de cocon te ontrafelen.
En zo ontstaat zijden garen.

De Chinezen bewaken het geheim van zijde duizenden jaren lang, door iemand te veroordelen tot de doodstraf wanneer hij beschuldigd wordt van het smokkelen van eitjes van zijderupsen, cocons of moerbeizaden.
Zijde wordt hét doek van de keizerlijke dynastie, en ook een bron van grote rijkdom.
Menigeen is jaloers en wil het productiegeheim van deze stof dolgraag weten, zo ook de koning van Khotan en hij verzint een list.
Hij vraagt een van de prinsessen van het Chinese hof ten huwelijk, waar de keizer in toe stemt en prinses Si-Lin is de gelukkige. Zij krijgt echter te horen dat in Khotan geen rupsen en cocons zijn en dat zij dus geen kleding van zijde kan maken. Wil zij zijden gewaden dragen, zal zij zelf voor het materiaal moeten zorgen. Si-Lin denkt lang na over hoe de rupsen en cocons het land uit te smokkelen. Ze weet dat zij uitvoerig gecontroleerd zal worden bij het verlaten van het keizerrijk China, maar ze verzint een snood plan.
Ze heeft prachtig lang haar en dit zij laat op een spectaculaire manier kappen. Hierin verbergt zij de cocons en de rupsen en wanneer ze bij de grens aankomt, durft niemand haar prachtige kapsel te onderzoeken.
Zo brengt Si-Lin de zijde buiten de Chinese landsgrens en begint samen met haar vrienden, de Oeigoeren, een Turkssprekend volk uit Xinjiang, aan een lange reis.
Een reis vol avonturen en gevaren, en Si-Lin verspreidt zo de zijde over de hele wereld.

Tot hier kennen Holger en ik het verhaal. Bijna vier jaar geleden zien we een voorstelling van het Internationaal Danstheater, muzikaal  begeleid door het Gökhan Yılmaz Ensemble. Op indrukwekkende wijze wordt deze legende van Si-Lin verbeeld en de foto hierboven symboliseert het kapsel, waarin de cocons verstopt zitten.
Maar het verhaal gaat verder.

Op haar reis komt Si-Lin met nieuwe culturen in aanraking en zij probeert overal van anderen te leren. Acht jaar doet zij er over om van China, via de Taklamakan-woestijn, Kazachstan, Oezbekistan, Perzië, Irak en Syrië tot Bursa te komen. De weg die ze aflegt wordt de belangrijkste route in de geschiedenis: De Zijderoute.

Doordat Bursa gezegend is met een top combinatie van klimaat en bodem wat nodig is voor de teelt van moerbeibomen, groeit deze stad en omgeving uit tot een van de grootste zijdeproducenten van de wereld. Op het hoogtepunt word 3.948.225 kilo cocons geoogst. Echter, met de start van Eerste Wereldoorlog en wat later de opkomst van synthetische stoffen, zakt de zijde-industrie in. In 1922 bijvoorbeeld is het oogstgewicht nog slechts 300.000 kg en met de tijd wordt het allengs minder. Tegenwoordig trekt de handel weer wat aan maar de huidige kwaliteit van de zijde is echt minder dan die van de museumstukken uit de Ottomaanse periode.
We zijn inmiddels in Bursa en de sporen van de zijdeproductie zijn nog altijd goed te zien.
De in 1491 gebouwde Koza Han, het middelpunt van de oude bazaar, is een keravanseray-achtige handelsplaats waar de cocons van de zijderupsen verhandeld worden. Het  biedt tegenwoordig ruimte aan winkeliers die nog steeds zijden producten verkopen. Maar eind juni, begin juli vindt hier op de binnenplaats, nog altijd de jaarlijkse coconveiling plaats.

Het plein verandert dan in een zee van witte cocons, ter grootte van paaseitjes, zoals het al eeuwenlang het geval is.
Van de omgang boven is dit spektakel dan gade te slaan, iets wat ik graag een keer zou meemaken.

De talloze winkeltjes op de begane grond en eerste verdieping zijn behangen met zijden shawls, hoofddoeken, stropdassen, beddengoed en kleding waardoor het geheel er bijzonder vrolijk uit ziet. Het binnenplein, de rest van het jaar ingericht als enorm terras, heeft nauwelijks veranderingen ondergaan. Oude, wijdvertakte platanen bieden de nodige schaduw met wat hulp van de parasols. Als je hier zit, waan je je gemakkelijk enkele eeuwen terug in de tijd.

We raken in gesprek met Ibrahim, een bijzonder aardige verkoper in dienst bij een bedrijf wat al generaties lang actief is in de zijdewereld. Aan de muur hangt een mooi ingelijst getuigschrift, opgesteld in het Osmaans-Turks en in het Frans, wat toentertijd gewoon was.

Ibrahim vertelt ons dat één van de oude zijdefabrieken gerestaureerd is en sinds twee jaar de functie heeft van een vooral voor scholen educatief museumpje c.q. atelier. Doel hiervan is om de geschiedenis van de zijde in Bursa te laten herleven. Maar ook om de bewoners van deze stad bewust te maken van het feit dat de basis van de huidige welvaart in de zijde-industrie van destijds is gelegd. Beslist de moeite van het bekijken waard volgens Ibrahim, en dus doen we dat vandaag.

Naast de technische weetjes, die een van de werknemers ons hier vertelt, is er ook een aantal vrouwen werkzaam aan de weefgetouwen.

Zijde is een natuurlijke vezel, geproduceerd door de speekselklieren van de zijderupsen, die zich het liefst voeden met het blad van de moerbeiboom.
Ze spinnen hun cocon op het moment dat ze veranderen van larve naar pop, met behulp van een ingewikkeld proces.

De cocon wordt van de moerbeiboom geplukt en geplaatst in een vat met kokend water, waardoor de fijne draden uit de cocon worden afgescheiden.

Eén cocon bestaat uit een draad die tussen de 500 en 1500 meter lang is.
Een enkele draad is te dun om te gebruiken zodat veel draden zijn samengevoegd om er een dikkere, meer praktische vezel van te maken.

Zijde is de fijnste van alle natuurlijke vezels en is zowel sterk als elastisch. Je kunt een draad wel met een vijfde van de oorspronkelijke lengte uitrekken voor het breekt. Bijzonder is dat zijdetextiel niet tot nauwelijks statisch wordt, wat ideaal is in de winter. Zijde kan wel tot 40% vocht opnemen zonder dat de stof vochtig aanvoelt en aantrekkelijk is ook dat het bij warm weer koel aanvoelt en bij koud weer juist behaaglijk warm. Ideaal dus voor alle seizoenen.
Een laatste gunstige eigenschap is dat het materiaal erg gemakkelijk kleurstoffen opneemt en het is dan ook in veel kleurschakeringen te krijgen.
De zijde wordt in een verfbad van 90 graden onder voortdurend roeren geverfd, vroeger met natuurlijke verfstoffen maar tegenwoordig ook met synthetische.

Naast de vrouwen aan de weefgetouwen zit er ook één dame aan een klein weefgetouw die met grote nauwkeurigheid en concentratie de Koza Han heel precies in beeld brengt in de vorm van een geknoopt wandtapijtje.
Vijf maanden lang, zes dagen per week knoopt zij aan dit kunstwerk dat 70 bij 40 cm groot wordt. Ze leest het telpatroon en werkt ondersteboven en in spiegelbeeld. Alle benodigde kleuren zijde hangen in strengen klaar aan het weefgetouw, om zo onderdeel van de Koza Han te worden.

Voor een vriend van ons met een enorme liefde voor alles wat met textiel te maken heeft, nemen we natuurlijk strengen zijde mee.
Het eindpunt van de zijderoute, dat ooit Bursa is geweest, verleggen we dus hierbij naar Nederland!

Van oude naar nieuwe stad.

Toen we ruim een week geleden in Konya waren, vertelde een vrouw ons over de sloop van oude panden waar ze het niet mee eens was. “In Eskişehir zou zo iets nooit gebeuren, daar overleggen ze met iedereen voordat ze iets doen. Daar kom je nooit voor verrassingen te staan.”, zei ze met enige jaloezie. We hebben al vaker positieve verhalen over deze stad gehoord en we bezoeken de gemeente om achter het geheim van Eskişehir, wat oude stad betekent, te komen.

Wat we al vermoeden wordt bevestigd: de grote kracht achter de vernieuwing is Yılmaz Büyükerşen. Hij is in 1937 in Eskişehir geboren, en wordt, na een carrière als docent kunstzinnige vorming, decaan van de Anadolu Üniversitesi, een van de twee universiteiten in zijn stad. Onder zijn leiding wordt deze universiteit groot en kwalitatief sterker. Zijn verdienste komt onder andere tot uiting in de realisatie van de Yunus Emre campus, een parkachtige omgeving van universiteitsgebouwen waar we vandaag zijn geweest om er het universiteitsmuseum voor moderne kunsten te bezoeken.

In dit ooit haast vervallen, maar nu fraai gerestaureerde gebouw zijn drie intieme zaaltjes met werken van hedendaagse Turkse schilders en beeldhouwers te zien.

Zijn goede werk als decaan valt op, en de toenmalige minister president Bülent Ecevit vraagt Yılmaz Büyükerşen om zich beschikbaar te stellen als burgemeester voor de stad, “Je hebt laten zien dat je een universiteit groot kunt maken, wil je dat ook met de stad doen?” Hij stemt toe, en vanaf 1999 is hij steeds opnieuw gekozen door de bevolking van Eskişehir.

De aimabele Yılmaz Büyükerşen is kunstenaar, professor, sociaal democraat en bestuurder. Zijn connecties met de universiteit blijven innig. Hij benut de kennis van de universiteit om de stad te kunnen aansturen. Bovendien is hij een goed luisteraar. Hij introduceert op stedelijk niveau in Turkije een krachtige bewonersparticipatie. Zijn bestuursstijl kenmerkt zich door faciliteren en inbrengen van kennis, en niet louter manoeuvreren op basis van macht, wat meer gangbaar is in dit land.
Overigens blijkt niet iedereen dit te kunnen waarderen. In het voorjaar van 2017 vindt een verwerpelijke aanslag (çirkin saldırı) op hem plaats door de maffia, omdat zij geen grip hebben op bouwvergunningen en aanbestedingen in deze stad. Het uitroeien van corruptie blijkt, zoals bekend, niet zonder risico’s te zijn.

Wij komen tijdens ons bezoek aan Midas Şehri van twee dagen geleden een buste van Atatürk tegen, die door hem gemaakt is. Hij vindt nog steeds tijd om het beeldhouwen te beoefenen. Hij is zelfs de grote kracht en deels uitvoerder achter het stedelijke wassen beelden museum.

Yılmaz Büyükerşens visie op Eskişehir is een combinatie van uitgangspunten als beschaving, schoonheid, het koesteren van je geschiedenis, cultuur, het verbinden van mensen onderling en last but not least het stimuleren van werkgelegenheid. Misschien zien we deze visie het beste vorm gegeven in de wijk Odun Pazarı, waar het twintig jaar geleden armoe troef was, met bijna uitsluitend vervallen panden, maar waar nu de meeste huizen in hun oude glorie zijn hersteld en waar het wemelt van ambachtelijke bedrijfjes. En als kers op de pudding zijn hier ook enkele fraaie musea gevestigd.

Een ander voorbeeld is de rivier de Porsuk, die dwars door de stad loopt. Voor menige stad is zo’n waterstroom door het centrum een last en wordt deze geheel of gedeeltelijk gedempt, maar Eskişehir maakt er een attractie van.

Er zijn rondvaartboten, gondels, een heus stadsstrand en vele watergebonden activiteiten. Langs de oevers zijn veel horeca en terrassen, kortom het is een zeer levendige omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Er is veel groen in de stad, veel parken en ruime pleinen waardoor de stad een open karakter heeft.

Verder valt ons op hoe toegankelijk Eskişehir is voor rolstoelgebruikers. Ook hier is weer een oorzaak voor te vinden. De dochter van Yılmaz Büyükerşen wordt door de mazelen doof, en het blijkt dat er geen geschikt onderwijs voor haar en haar lotgenoten is in de stad. Daadkrachtig als hij is start hij met hulp van zijn netwerk een school voor kinderen met een beperking. Later als burgemeester blijft hij zich inzetten voor de toegankelijkheid van Eskişehir voor deze bevolkingsgroep. Overal is rolstoeltoegankelijkheid, trottoirs zijn voorzien van geleidestroken voor slechtzienden en inmiddels zijn er ook goede sociale en educatieve voorzieningen voor deze doelgroepen.

Yılmaz Büyükerşen heeft ervoor gezorgd dat Eskişehir een stad is waarin iedereen er toe doet en waar iedereen trots op kan zijn. En dat zijn de inwoners dan ook weer, in tegenstelling tot twintig jaar geleden!
Wij ervaren en voelen de vrijheid en vernieuwing in Eskişehir, en de transformatie van oude stad naar nieuwe stad!
Qua bestuursstijl, werkwijze en resultaten is het een modelstad. Yılmaz Büyükerşen is een dienende, daadkrachtige bestuurder met visie en dat gun je eigenlijk heel Turkije!

Verdwenen maar niet vergeten.

Via een mooie weg, waar we meer tractoren dan auto’s passeren, bereiken we het Dal der Frygiërs om de overblijfselen van dit volk te bewonderen te zien. De Frygiërs, wie zijn dat eigenlijk?
Vanaf ongeveer 1.200 v.Chr. is dit volk, vermoedelijk afkomstig uit de Balkan, heer en meester in het midwesten van de Anatolische hoogvlakte, gelegen in de provincies Eskişehir, Afyonkarahisar en Kütahya. De Frygiërs hebben relatief veel invloed op de cultuurgeschiedenis. Zo zijn ze de uitvinders van onder andere het mozaïek, zilverbewerking, fabels en de fluit. Hoogtepunt van deze beschaving is zo’n 750 v.Chr. onder het bewind van diverse koningen met vaak de naam Midas. Deze verschillende Midassen smelten uiteindelijk samen tot één mythologisch figuur rond wie allerlei legenden ontstaan, vaak met als thema Midas’ grote fascinatie en liefde voor goud.

“………Midas neemt op een zeker moment de watergeest Silenus gevangen, na hem dronken gevoerd te hebben door wijn in zijn bron te gieten.

Midas gaat vervolgens naar Dionysos en eist in ruil voor de vrijlating van Silenus dat alles wat hij aanraakt in goud verandert. Dionysos vervult zijn wens, maar Midas ontdekt dat hij een misrekening heeft gemaakt wanneer ook zijn eten en zelfs zijn dochter in goud veranderen. Hij smeekt Dionysos om van zijn vloek verlost te worden en krijgt de opdracht zijn handen en hoofd in de rivier Pactolus te wassen. Het werkt en sindsdien zit er goud in de rivier en zijn de velden goudkleurig van vruchtbaarheid.”

Een ander verhaal luidt als volgt:
“Midas moet op een zekere dag een muzikale wedstrijd tussen Apollo en de bosgod Pan jureren. Midas roept Pan tot winnaar uit en uit wraak laat de jaloerse Apollo ezelsoren op het hoofd van Midas groeien, onder het motto dat iemand die zo’n slecht muzikaal gehoor heeft, geen menselijke oren waardig is.
Om zijn oren te verbergen draagt Midas vanaf dat moment een speciale hoed, die hij alleen afzet voor zijn kapper. De kapper zweert, op straffe van de dood, tegen niemand iets te zeggen over die ezelsoren, maar hij brandt van verlangen om het toch te vertellen. In zijn wanhoop graaft hij een gat in de grond, verklapt hierin het grote geheim en dempt daarna snel de kuil. Maar het duurt niet lang of er groeit een bosje riet op de plek waar hij zijn geheim begraven heeft. En als de wind door de riethalmen blaast, begint het merkwaardig te ruisen. Fluisterend vertellen de halmen dan tegen de wind dat koning Midas ezelsoren heeft en de wind draagt deze boodschap verder en het duurt niet lang of het hele land, nee, de hele wereld weet dat koning Midas ezelsoren heeft.
Of de kapper dit overleeft, vertelt het verhaal ons niet”.

We bezoeken Midas Şehri, een klein dorp zo’n 50 km ten zuiden van Eskişehir. Rondom Midas Şehri barst het van de bizar gevormde rotsen en bijna overal zie je Frygische tomben, tempels en kastelen, maar de Yazılıkaya vormt toch wel het hoogtepunt tussen al deze restanten.

Een kleine 3.000 jaar terug beitelen de Frygiërs diverse symbolen en geschriften in een zeventien meter hoge rotswand. Deze wordt dus de Yazılıkaya genoemd, wat letterlijk ‘beschreven rots’ betekent en volgens de overlevering is dit de tempelfacade van de graftombe van Koning Midas, al dan niet met ezelsoren.

Het geometrische, rechtlijnige patroon heeft haast iets surrealistisch in deze omgeving en contrasteert sterk met de grillige vormen van de omliggende rotsformaties.

Aan de rechterzijkant en linksboven staan in het Frygisch wetenswaardigheden vermeld, waarvan we de betekenis niet kunnen achterhalen. Wel is het een mooi schrift.

Na de val van de Frygiërs hebben de Grieken deze contreien lang onder hun beheer en de eeuwenoude Griekse graffiti getuigt hier nog van.

Iets verderop zien we nog ’n tweede rotswand met een nooit afgemaakte gevel, wat dan ook de naam is van deze bezienswaardigheid. De Frygiërs gooien het bijltje er kennelijk bij neer op een gegeven moment.
Toch is ook deze wand het bekijken meer dan de moeite waard.

We rijden terug door de goudgele vallei, maar stoppen in Seyit Gazi, een dorp vernoemd naar Seyit Battal Gazi.
Deze Gazi is de commandant van een Arabisch leger dat in de 8ste eeuw Anatolië binnenvalt. Hij is de hoofdpersoon van een fraaie, maar tevens onwaarschijnlijke legende. Ook wordt er, vanzelfsprekend, een heldhaftige Turkse film van gemaakt, zodat wij ons een mogelijke voorstelling kunnen maken van deze held.

Volgens het verhaal sneuvelt Seyit Battal Gazi tijdens het beleg van Afyon en men begraaft hem samen met de Byzantijnse prinses Elenora, die door haar liefde voor hem is weggeteerd. De locatie van hun graf wordt onthuld aan de moeder van een Seldjoekse sultan, die onmiddellijk een türbe (tombe) voor Gazi laat bouwen. In de türbe staat de 7 meter lange grafkist van Seyit Battal Gazi naast de veel bescheidenere van zijn geliefde Elenora.

De plek wordt een populair bedevaartsoord en in de 13de eeuw besluit Haci Bektaş Veli er een tekke, oftewel een klooster van te maken. Het complex ligt op een heuvel, maar is vanuit de stad een duidelijke landmark.

In het complex is natuurlijk een moskee met een mooie oude toegangsdeur.

Het valt ons op dat in de moskee veel fleurig handwerk ligt, gemaakt met liefde, dat weten we zeker! Het geeft het gebedshuis een heel lichte en luchtige sfeer.

Het binnenplein van de moskee is hoefijzervormig, en achter de vele deuren zijn telkens weer tekenen van het verleden te vinden, dat hebben we verleden jaar ook gezien bij de tekke van Haci Bektaş Veli.

Achter een van de deuren vinden we de oude keuken. Het is een zaal met vele stookhaarden, en we kunnen ons voorstellen dat er lekker gekookt is voor veel mensen. De keuken van een tekke dient vaak ook als gaarkeuken waar behoeftigen een maaltijd krijgen.

Geheel in die traditie komen we op het binnenplein een groep vrouwen tegen die daar lekker picknicken, en ons trakteren op zelfgemaakte lekkernijen. Vooral de Su Böreği vinden we heerlijk!

In het complex hangen inspirerende spreuken uit de Islam, onder andere van Haci Bektaş Veli, Mevlana en van Ali, de schoonzoon van de profeet, geheel passend bij de humanistische blik op de Islam die we van de Alevieten kennen!

We zijn blij dat we de kans hebben Midas Sheri en Seyit Gazi te bezoeken, en zo, eeuwen later zowel Koning Midas als Seyit Battal Gazi te herdenken.