Umut.

Umut is het Turkse woord voor hoop. We hebben deze reis vier grote steden aangedaan waar we aan paar dagen verbleven; Ankara, Izmir, Eskisehir en Istanbul. In al deze steden hebben we met veel mensen kunnen spreken, en ook in al deze steden heeft de meerderheid van de bevolking dit voorjaar tegen het referendum gestemd dat heeft geleid tot een sterke concentratie van macht bij de zittende president Erdoğan.

Is de situatie op dit moment zonder hoop, nu het referendum krap aan tot deze staatsvorm heeft geleid? Neen, maar het is wel vaak onderwerp van gesprek. En wat ons als eerste opvalt is de nuance die in de meningen doorklinkt. Weliswaar deels ingegeven door gelatenheid, maar ook ingegeven door het zien van positieve ontwikkelingen. Het zwart wit denken in de Turkse politiek lijkt bij de bevolking wat te zijn afgenomen.
Umut, hoop, is er in elk geval bij velen yen aanzien van de uitslag van de landelijke verkiezingen, die in 2019 zullen plaatsvinden. Dan kan de kiezer weer naar de stembus, en velen verwachten dat een flink aantal ja-stemmers van het referendum zich nu wel even achter de oren zullen krabben alvorens weer hun steun uit te spreken aan de zittende president. Vooral het optreden van hem, gesterkt door de noodtoestand na de mislukte coup van 2016, is reden voor deze verwachting. Op onderstaande muur staat het geschreven: “Voor een nieuw begin is onze hoop op Nee gevestigd”.

Er is reden voor optimisme.   Maar  wat dan, wat betreft de stagnerende economie, de oplopende staatsschuld, de afname van de vrijheid van meningsuiting, het proberen op te heffen van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP, hoe zit het daar dan mee? We weten het, pessimisten hebben meestal gelijk, maar optimisten komen verder! Bijna 50% heeft tegen het referendum gestemd omdat ze waarden als vrijheid en democratie hoog achten. Dat geeft hoop. Die hoop kwam onlangs sterk tot uitdrukking in de Adalet Yürüyüşü, de mars voor gerechtigheid. Oppositieleider Kılıçdaroğlu van de CHP liep van Ankara naar Istanbul om iedereen te bewegen in actie te komen voor gerechtigheid. Deze mars is een groot succes geweest en een bindmiddel voor allen die verandering wensen.

Toch zijn er zaken die blijvend om aandacht vragen. De hongerstaking van Nuriye en Semih, die met deze staking niet alleen hun eigen werk weer terugvragen, maar ook symbool staan voor de meer dan 100.000 anderen, die zijn ontslagen op grond van vage vermoedens. Alleen aangeklaagd, vrijwel niemand nog veroordeeld. Velen zitten al wel gevangen, zonder enige vorm van proces. Op een muur treffen we dit beeld aan: Nuriye, die blijft lachen, met als ondertiteling “de mooiste vrouw van Turkije.”

Een ook hebben we deze week meegemaakt dat Kadir Gürsel, na bijna een jaar voorarrest, werd vrijgelaten. Het is niet tot een proces gekomen tegen deze journalist van de oppositiekrant Cumhuriyet. Zijn vrouw wachtte hem op, na bijna een jaar gevangenschap. Dat leverde dit mooie beeld op. Hopelijk staat Kadir Gürsel niet alleen, en volgt de vrijlating van de andere 150 vastgezette journalisten, die het waagden niet alleen het Erdoğan-evangelie te prediken, snel. Hieronder zie je hoe Kadirs vrijheid er uit ziet.

Er heerst onrust in de regerende AK partij van Erdoğan. Hun meerderheid brokkelt af, hun “gekochte” oppositiepartij, de MHP, ook. In een aan paniek grenzende reactie wordt nu de bezem door de partij gehaald en er sneuvelen kopstukken. Dit is een nieuwe ontwikkeling, voorheen werd alleen geprobeerd de oppositie te verzwakken, vandaag de dag wordt ook de eigen partij onderhanden  genomen. Met als laatste actie het ontslag van de burgemeester van Istanbul. Alles om te voorkomen dat de macht Erdoğan ontglipt, zoals verbeeld op deze muurtekening. ‘Erdogone, zo Allah het wil, met de zegen van Allah’.
De kat kijkt vriendelijk toe.

Umut, hoop. Waarom juis vandaag, op werelddierendag? Nou, Umut is ook de naam van de kleine Van kat die we sinds vandaag hebben en die met Holger meerijdt terug naar Deventer. Ze heeft deze naam omdat we zoveel hoop zien in Turkije, ondanks de tegenslagen in de ontwikkelingen die er zijn. En we hopen natuurlijk ook dat Umut een lieve speelkameraad wordt voor onze Kismet, die we verleden jaar hebben meegenomen, zodat Yota niet meer door laatstgenoemde wordt lastig gevallen…

Hoop is van alle tijden. We sluiten ons blog van deze vakantie af met de laatste regels van een gedicht van Nazım Hikmet, die de kinderen hoop toedicht.

Geloof dat we mooie dagen zullen zien kinderen,
We zullen zonnige dagen zien.
Kinderen, we gaan met motorboten door de blauwe zee varen,
We gaan varen door het verlichte blauw….”